Introduktion till Fibonacci-serien i C.

I Fibonacci-serien i C är ett nummer av serien resultatet av tillägget av de två sista numren i serien. C-program med loop och rekursion för Fibonacci-serien. Du kan skriva ut så många serietermer som behövs med hjälp av koden nedan. Fibonacci-siffrorna benämns numren i den sekvensen. Seriens första nummer är 0, 1, 2, 3, 5, 8, … Varje annat ord är summan av de två föregående termerna, med undantag för de första två sekvenstermerna, såsom 10 = 2 + 8 (tillägg av 2 och 8).

Fn för Fibonacci-nummer beskrivs av återfallsförhållandet i matematiska termer

Fn = Fn-1 + Fn-2

Fibonacci-serieprogram i C utan rekursion:

#include
#include
int main()
(
int first_number = 0, second_number = 1, third_number, i, number;
printf("Enter the number for fibonacci series:");
scanf("%d", &number);
printf("Fibonacci Series for a given number:");
printf("\n%d %d", first_number, second_number); //To print 0 and 1
for(i = 2; i < number; ++i) //loop will starts from 2 because we have printed 0 and 1 before
(
third_number = first_number + second_number;
printf(" %d", third_number);
first_number = second_number;
second_number = third_number;
)
return 0;
)

Produktion:

Fibonacci-serien med rekursion i C:

#include
#include
void printFibonacci(int number)
(
static int first_number = 0, second_number = 1, third_number;
if(number > 0)
(
third_number = first_number + second_number;
first_number = second_number;
second_number = third_number;
printf("%d ", third_number);
printFibonacci(number - 1);
)
)
int main()
(
int number;
printf("Enter the number for fibonacci series:");
scanf("%d", &number);
printf("Fibonacci Series for a given number: \n");
printf("%d %d ", 0, 1);
printFibonacci(number - 2); //number-2 is used because we have already print 2 numbers
return 0;
)

Produktion:

Fibonacci-serien i C med en For Loop

I For-loopen körs initialiseringssteget och endast en gång i hela programmet. I det här steget kan du initialisera och deklarera variabler för koden. Då kommer villkoret att utvärderas.

Om villkoret är sant kommer det att köra koden inuti blocket för slingan. Om villkoret är falskt kommer det att hoppa till koden efter For-slingan utan att köra For-slingan.

Efter For-slingan kommer inkrementmeddelandet att köras. Därefter kommer tillståndet att kontrolleras. Loop kommer att köras om villkoret är sant och slingan kommer att upprepa sig, dvs slingans kropp, en inkrementsats och tillstånd. For-slingan slutar när villkoret är felaktigt.

Program för att generera Fibonacci-serien med For Loop:

#include
#include
int main()
(
int first_number = 0, second_number = 1, third_number, i, number;
printf("Enter the number for fibonacci series:");
scanf("%d", &number);
printf("Fibonacci Series for a given number:");
printf("\n%d %d", first_number, second_number); //To print 0 and 1
for(i = 0; i < number; i++) //loop will starts from 2 because we have printed 0 and 1 before
(
if(i <= 1)
third_number = i;
else
(
third_number = first_number + second_number;
printf(" %d", third_number);
first_number = second_number;
second_number = third_number;
)
)
return 0;
)

Produktion:

Fibonacci-serien använder medan loopen

I While loop, Base on Condition, While loop körs flera gånger.

Om villkoret är sant kommer det att köra koden inuti blocket av While loop. Om villkoret är falskt hoppar det till koden efter While-loopen utan att utföra koden till While loop. Så låt oss se hur vi kan generera Fibonacci-serien med While Loop.

#include
#include
int main()
(
int first_number = 0, second_number = 1, third_number = 0, i = 3, number;
printf("Enter the number for fibonacci series:");
scanf("%d", &number);
printf("Fibonacci Series for a given number:");
printf("\n%d %d", first_number, second_number); //To print 0 and 1
while(i <= number)
(
third_number = first_number + second_number;
printf(" %d", third_number);
first_number = second_number;
second_number = third_number;
i = i + 1;
)
return 0;
)

Produktion:

Fibonacci-serien i C med hjälp av en array:

Låt f (n) vara den n: e termen.

f (0) = 0;

f (1) = 1;

f (n) = f (n-1) + f (n-2); (för n> = 2)

Serien kommer att vara som följer:

0

1

0 + 1 = 1

1 +1 = 2

1 + 2 = 3

2 + 3 = 5

3 + 5 = 8

5 + 8 = 13

8 + 13 = 21

13 + 21 = 34

21 + 34 = 55

…och så vidare

Program för att generera Fibonacci-serien med Array:

#include
#include
int main()
(
int fibonacci(25), i, number;
printf("Enter the number for fibonacci series:");
scanf("%d", &number);
fibonacci(0) = 0;
fibonacci(1) = 1;
for (i = 2; i < number; i++)
(
fibonacci(i) = fibonacci(i - 1) + fibonacci(i - 2);
)
printf("Fibonacci Series for a given number: \n");
for (i = 0; i < number; i++)
(
printf("%d ", fibonacci(i));
)
return 0;
)

Produktion:

Fibonacci-serien med specificerat nummer

De två första siffrorna är 0 och 1, och de andra numren i serien genereras genom att lägga till de två sista siffrorna i serien med looping. Dessa nummer lagras i en matris och skrivs ut som utgång.

Program för att generera Fibonacci-serien med specificerat nummer:

#include
#include
int main()
(
int first_number = 0, second_number = 1, third_number, i;
printf("Fibonacci Series for a given number:");
printf("\n%d %d", first_number, second_number); //To print 0 and 1
for(i = 2; i < 10; ++i) //loop will starts from 2 because we have printed 0 and 1 before
(
third_number = first_number + second_number;
printf(" %d", third_number);
first_number = second_number;
second_number = third_number;
)
return 0;
)

Produktion:

Slutsats

I den här artikeln har vi sett hur man genererar Fibonacci-serien i C på olika sätt. Jag hoppas att du tycker att den här artikeln är till hjälp.

Rekommenderade artiklar

Det här är en guide till Fibonacci-serien i C. Här diskuterar vi introduktionen till Fibonacci-serien, hur du använder För Loop, While Loop och Specified Number tillsammans med en viss provkod. Du kan också titta på följande artiklar för att lära dig mer -

  1. Mönster i C-programmering
  2. Bästa C-kompilatorer
  3. Om annat uttalande i C
  4. C Kommando
  5. Introduktion till Fibonacci-serien i C ++
  6. Fibonacci-serien i C # (metoder)
  7. Fibonacci-serien i Java
  8. IF-Else-uttalande i Matlab

Kategori: