Introduktion till 3D Arrays i Python

Innan du börjar med 3d-array är det en sak som är tydlig att matriser finns i alla programmeringsspråk och det fungerar också i python. Varje programmeringsspråk är dess beteende som det skrivs i kompilatorn. Många har en fråga som behöver vi använda en lista i form av 3d-array eller så har vi Numpy. Och svaret är att vi kan gå med den enkla implementeringen av 3d-matriser med listan. Men för någon komplex struktur har vi ett enkelt sätt att göra det genom att inkludera Numpy. Det rekommenderas inte vilket sätt du ska använda. Det beror på projektet och kravet på hur du vill implementera särskild funktionalitet.

Vad betyder biblioteket?

Python har en uppsättning bibliotek som definierar för att underlätta uppgiften. För samma skäl att arbeta med array effektivt och genom att titta på dagens krav har Python ett bibliotek som heter Numpy. Numpy hanterar matriserna. Numpy är också användbar i maskininlärning. Det är bra att inkluderas när vi stöter på flerdimensionella matriser i python. Som vi vet är matriser att lagra homogena dataobjekt i en enda variabel. Arrays i Python är inget annat än listan. Titta på följande kodavsnitt. Här har vi en lista som heter färger. Vi skriver ut färger. Detta är en enkel endimensionell lista som vi kan säga.

Exempel

colors = ("red", "blue", "orange") print(colors)

Produktion:

('röd', 'blå', 'orange')

Flerdimensionella matriser eller en lista har också rad och kolumn att definiera. Vi kan säga att flerdimensionella matriser som en uppsättning listor.

Följande är exemplet med tvådimensionell matris eller en lista.

Exempel

rows = int(input("Enter the no.of rows you want: "))
cols = int(input("Enter the number of cols you want: "))
myList = ((0 for c in range(cols)) for r in range(rows)) for r in range(rows):
for c in range(cols):
myList(r)(c)= r*c
print(myList)

Produktion:

Ange nr. av de rader du vill ha: 2
Ange antalet cols du vill ha: 2
((0, 0), (0, 1))

I exemplet ovan tar vi bara input från slutanvändaren för nr. med rader och kolumner. Efter det lagrar vi respektive värden i en variabel som kallas rader och kolonner. Vidare skapade vi en kapslad slinga och tilldelade den till en variabel som heter min lista. Här tar vi bara saker för att vara en slinga över siffrorna som vi tar från slutanvändaren i form av rader och koljor.

Efter det är vi en slinga över rader och kolumner. Slutligen genererar vi listan enligt siffrorna från slutanvändaren.

Prova detta program. Om du inte vet hur loop fungerar i python bör du först kontrollera det konceptet och sedan komma tillbaka hit. Du kommer att förstå detta bättre.

Hur definieras 3D-matriser i Python?

Anta att vi har en matris på 1 * 3 * 3. Vi måste definiera den i form av listan då det skulle vara 3 objekt, 3 rader och 3 kolumner.

I diagrammet ovan har vi bara en @ i varje uppsättning, dvs ett element i varje uppsättning. 3 kolumner respektive 3 rader.

Hur kan vi definiera det då? I python kan vi med hjälp av en lista definiera denna tredimensionella matris. 3-dimensionella matriser är matriser av matriser. Det finns ingen gräns när du häckar detta.

Hur man skapar 3D-matriser i Python?

Vi skapar en lista som ska kapslas. Testa följande lilla exempel. Om du känner till python för slingor förstår du enkelt exemplet nedan.

symbol = (( ('@' for col in range(2)) for col in range(2)) for row in range(3)) print(symbol)

Produktion:

((('@', '@'), ('@', '@')), (('@', '@'), ('@', '@')), (('@'), '@'), ('@', '@')))

Om du tittar noga i exemplet ovan har vi en variabel av typlistan. Med de fyrkantiga parenteserna definierar vi en lista i python. I listan har vi gett för loop med hjälp av avståndsfunktion. Vilket definierar helt enkelt två element i en uppsättning. Varje underlista kommer att ha två sådana uppsättningar. Och vi har totalt tre element i listan.

Hur sätter man in element i 3D-arrayer i Python?

Python har gett oss alla lösningar som vi kan behöva. Python har många fördefinierade metoder i den. Dessa metoder hjälper oss att lägga till ett element i en given lista. Python stöder inte hela matrisen. Vid denna punkt för att bli enklare med matris måste vi använda funktionsinsatsen.

Titta gärna på nedanstående program

Exempel:

mylist = ((('@', '@'), ('@', '@')), (('@', '@'), ('@', '@')), (('@', '@'), ('@', '@'))) # number tuple
addition = ('$', '$') # inserting $ symbol in the existing list
my list.insert(2, addition)
print('Updated List is: ', mylist)

Produktion:

Uppdaterad lista är: ((('@', '@'), ('@', '@')), (('@', '@'), ('@', '@')), ( '$', '$'), (('@', '@'), ('@', '@')))

I ovanstående program sätter vi in ​​ett nytt arrayelement med hjälp av insertmetoden som tillhandahålls av python. I ovanstående program har vi en 3-dimensionell lista som heter min lista.

Infogningsmetoden tar två argument. Den ena är position, dvs. ingenting annat än indexnumret. Och det andra är ett faktiskt element du vill infoga i den befintliga matrisen eller en lista. Här tog vi elementet i en variabel som vi ville infoga. Vi använder infogningsmetoden på mylist.

Försök att köra detta program. Lek med utgången för olika kombinationer. I ovanstående program har vi gett positionen som 2. Vi vet alla att matrisindexet börjar på noll (0). Det betyder att ett nytt element kom till den tredje platsen som du kan se i utgången.

Hur tar man bort element i 3D-arrayer i Python?

Om vi ​​vill ta bort det sista elementet i en lista / array använder vi en pop-metod. Titta på nedanstående exempel. Här har vi tagit bort det sista elementet i en matris. Vi har en pop () -metod. Den här metoden tar bort det sista elementet i listan. Vi har använt en pop () -metod i vår 3d-lista / array och det ger oss ett resultat med bara två listelement. Testa följande exempel.

Exempel

symbol = (( ('@' for col in range(2)) for col in range(2)) for row in range(3)) symbol.pop()
print(symbol)

Produktion:

((('@', '@'), ('@', '@')), (('@', '@'), ('@', '@')))

numpy

Här ska vi titta på Numpy. Som vi redan vet är Numpy ett pythonpaket som används för att hantera matriser i python. Låt oss börja förstå hur det fungerar. För att använda detta paket måste vi installera det först på vår maskin. Använd följande kommando för att installera det på MAC eller Linux.

Pip Install Numpy

 • Glömmer det på windows måste vi installera det av en installerare av Numpy. Vi får inte för mycket eftersom varje program vi kommer att köra med numpy behöver en Numpy i vårt system.
 • Numpy har en fördefinierad funktion som gör det enkelt att manipulera matrisen. En matris är vanligtvis som med en fast storlek. Att öka eller minska storleken på en matris är ganska avgörande. Numpy övervinner denna fråga och ger dig en bra funktionalitet för att hantera detta.
 • För att börja arbeta med Numpy efter att ha installerat det framgångsrikt på din maskin måste vi importera i vårt program. Efter importen använder vi ett objekt för det.
 • Att använda Numpy har en uppsättning några nya buzzword som varje paket har. Om du vill lära dig mer om Numpy, besök gärna länken: https://docs.scipy.org/doc.
 • Här hittar du de mest exakta uppgifterna och den aktuella uppdaterade versionen av Numpy.

Slutsats

Python är ett skriptspråk och används mest för att skriva små automatiserade skript. Om vi ​​tittar noga på kraven som vi borde veta, är det hur man spelar med multidimensionella matriser. Med pyton kan vi skriva ett stort skript med mindre kod. Många nya tekniker behöver denna aspekt för att fungera. ML, AI, big data, Hadoop, automatisering behöver python för att göra mer på färre tid. Paketen som Numpy kommer att vara den extra fördelen i detta.

Rekommenderade artiklar

Detta är en guide till 3d Arrays i Python. Här diskuterar vi introduktionen och hur 3D Arrays definieras i Python tillsammans med skapandet, införandet och borttagningen av elementen i 3D Arrays i Python. Du kan också titta på följande artiklar för att lära dig mer -

 1. Python-bibliotek för datavetenskap
 2. Konstruktör i Python
 3. Booleska operatörer i Python
 4. Guide till 3D Arrays i C
 5. Hur skapar jag 3D-arrayer i Java?
 6. 3D-matriser i C ++
 7. Arrays i PHP

Kategori: