Introduktion till SSRS-intervjufrågor och svar

SQL Server Reporting Services som snart kallas SSRS är en del av Microsoft, som används för att skapa rapporter med diagram, grafer, kartor och andra visualiseringstekniker från flerdimensionella källor. Du använder SSRS för att skapa, hantera, testa och distribuera rapporter till företagets användare. SSRS är en av komponenterna i Microsoft Business Intelligence-plattformen.

Så du har äntligen hittat ditt drömjobb i SSRS men undrar hur du ska knäcka SSRS-intervjun och vad som kan vara de troliga frågorna om SSRS-intervjuer. Varje intervju är annorlunda och omfattningen av ett jobb är också annorlunda. Med detta i åtanke har vi utformat de vanligaste SSRS-intervjufrågorna och svaren för att hjälpa dig att få framgång i din intervju.

Nedan visas de bästa SSRS-intervjufrågorna som oftast ställs i en intervju

Del 1 - SSRS-intervjufrågor (grundläggande)

Den första delen omfattar grundläggande SSRS-intervjufrågor och svar

1. Lista några av de viktiga funktionerna i SSRS?

Svar:
Nedan är några av de viktiga funktionerna i SSRS som är användbara för att skapa affärsrapporter:

 • Rapporterna kan byggas med hjälp av källkod, XML, Excel eller flerdimensionella källor och kan återställa data från ODBC- och OLE DB-anslutningsleverantörer.
 • I SSRS kan användare skapa rapporter i olika former som tabellform, friform, grafik, diagram och matrisform
 • Det stöder också webbaserade funktioner; vem som helst kan interagera med rapportservern på webben direkt och kan se rapporter i webbaserade applikationer.
 • Vilket antal ad hoc-rapporter som helst kan skapas genom att använda grafik, bilder eller externt innehåll och spara dem på en server.
 • Alla rapporter som skapats i SSRS kan exporteras i olika format som XML, CSV, TIFF, PDF, HTML och Excel.
 • Det har det automatiska alternativet för att prenumerera rapporter på användarens postlåda, mobil och delad plats.
 • Det stöder SOAP-programmeringsgränssnitt (Simple Object Access Protocol) och pluggbar arkitektur.

2. Vilka är fördelarna med SQL Server Reporting Services?

Svar:
Nedan är några av fördelarna med SQL Server Reporting Services:

 • Det är mycket lätt att distribuera, eftersom rapporter lagras på en centraliserad webbserver där användare kan köra en rapport från ett ställe.
 • Eftersom SSRS tillåter att exportera rapporter i olika format är det mycket enkelt för ytterligare analys av rapporter med flera filformat.
 • Behandlingen av slutrapporter går snabbare på relationella eller multidimensionella data.
 • Leverans av information till en företagsorganisation är snabbare så det hjälper till att ge bättre beslutsstöd.
 • Det finns inget behov av en specialist för att hantera SSRS, så inget behov av dyra specialistkompetenser.
 • Företagsanvändare kan interagera med information utan att involvera IT-proffs.
 • Säkerhet kan tillämpas på såväl mappar som rapporter och hanteras på ett rollbaserat sätt.

3. Vad är nackdelarna med SQL Server Reporting Services?

Svar:
Trots att SSRS är ett bra verktyg med många fördelar, finns det några nackdelar med det, de är:

 • SSRS är främst byggt för utvecklare för att använda alla funktioner i SSRS du behöver för att lära dig SQL-kod och SSRS-funktioner. Det är inte förståeligt för de genomsnittliga företagens användare.
 • När du kör en enorm rapport med massor av data krävs det mycket resurs på servern.
 • SSRS körs bara i windows, så många företag som inte använder windows kan inte använda det här verktyget.
 • En separat mobilserver krävs för att köra rapporter på mobila enheter.
 • Det finns inget alternativ att dela värden mellan huvudrapporter och delrapporter; Du kan bara skicka värden från delrapport till huvudrapporten via parametrar.
 • Du krävde en expert för att felsöka uttrycket och anpassad kod.

Låt oss gå till nästa intervjufrågor från SSRS.

4. Vad är SSRS-minimikravet för programvara?

Svar:
Nedan är listan över minimikrav för programvara för SQL Server Reporting Services:

 • Processor: Intel Pentium II eller högre processor
 • Operativsystem: Windows Server 2003 (Standard- eller Enterprise-utgåva), Windows 2000 eller Windows XP Professional med Service Pack 4 eller högre.
 • Minne: 256 MB RAM och 512 MB eller mer baserat på krav.
 • Hårddisk: 50 MB för rapportserver, 100 MB för. Netram, 30 MB för rapportdesigner, 145 MB för prover.
 • Databas: SQL Server 2000 med servicepack 3 (standard-, företags- och utvecklarutgåva)

5. Lista och förklara komponenterna i SSRS-arkitekturen?

Svar:
Nedan är de viktiga komponenterna i SQL Server Reporting Services:

 • Rapportbyggare: I den här komponenten kan du använda rapportdesignfunktioner som är till stor hjälp för att skapa ad-hoc-rapporter. Det fungerar som ett verktyg för publicering av rapporter som kör rapporten i klientdatorn.
 • Rapportdesigner: Det används för att utveckla enkla och komplexa rapporter; det används som ett publiceringsverktyg.
 • Rapporthanterare: Alla webbaserade rapporter kan nås med denna komponent.
 • Rapportserver: Det här är en server som lagrar metadatainformationen med SQL-serverns databasmotor.
 • Rapportserverdatabas: Den används för att lagra metadata, rapportdefinition, säkerhetsinställningar, datalagring och annan information.
 • Datakällor: SSRS tar emot data från relationskälla, XML, Excel och flerdimensionell datakälla.

6. Vilka är kärnkomponenterna i SSRS?

Svar:
Nedan är de tre huvudkomponenterna i SQL Server Reporting Services:

 • Full uppsättning verktyg: som används för att utveckla, testa, hantera och visa rapporter
 • Rapportserverkomponent: används för att bearbeta rapport i olika format som HTML, XML, PDF, Excel, CSV etc.
 • Ett applikationsprogrammeringsgränssnitt (API): för att integrera med andra applikationer och även för att bygga och hantera rapporter.

Del 2 - SSRS-intervjufrågor (avancerat)

Låt oss nu titta på de avancerade intervjufrågorna från SSRS.

7. Lista upp olika typer av rapporter som SSRS skapar?

Svar:
Nedan visas de olika typerna av SSRS-rapporter som skapas:

 • Ad-hoc-rapporter
 • Drilldown rapporter
 • Drillthrough rapporter
 • Länkade rapporter
 • underrapporter
 • Parameteriserade rapporter
 • Cachade rapporter
 • Snapshot-rapporter
 • Clickthrough-rapporter

8. Vad är den olika rapporteringslivscykeln i SSRS och förklara?

Svar:
Det finns tre faser i Reporting Life Cycle of SSRS, de är:

 • Rapportutveckling: Denna fas involverar huvudsakligen utvecklarna, här är alla rapporter utformade och utvecklade av rapportutvecklare
 • Rapporthantering: Den här fasen involverar huvudsakligen databasadministratören (DBA), där han måste se till
  • Endast behöriga användare kan komma åt rapporterna.
  • Optimera datakällans prestanda när rapporten körs
  • Underhålla schemaläggning av rapporter till användare
 • Rapportleverans: Den här fasen kommer att se till att de utvecklade och genomförda rapporterna når företagets användare för beslutsfattande. Om några brister eller förändringar krävs i rapporterna går det tillbaka till utvecklingsfasen för korrigering eller förändringar.

Låt oss gå till nästa intervjufrågor från SSRS.

9. Lista upp och förklara några av kommandotolkverktygen för SSRS?

Svar:
Detta är de vanligaste SSRS-intervjufrågorna som ställs i en intervju. Det finns många kommandotolkverktyg för SQL Server Reporting Services som kan användas för att administrera rapportserver. Dessa verktyg installeras automatiskt när du installerar en rapportserver. Nedan är listan över verktyg:

 • RSS-verktyg: Kommandofilen är 'RS.exe', detta stöder utvecklingslägen för infödda och SharePoint. Detta används för att utföra en skriptad operation och används också för att distribuera rapporterna på rapportservern.
 • Powershell cmdlets: Detta stöder endast SharePoint-läge, det kommer att installera Reporting SharePoint-tjänster och proxyservrar, det tillhandahåller också tillhandahållande och hantering av Reporting-serviceapplikation och proxyservrar.
 • Rsconfig-verktyget: Kommandofilen är 'rsconfig.exe', detta stöder endast Native-utvecklingsläge. Den används för att konfigurera och hantera rapportserveranslutningen till en databas för lagring.
 • RsKeymgmt-verktyget: Kommandofilen är 'rskeymgmt.exe', den stöder endast Native Developer-läge. Det är ett krypterat nyckelhanteringsverktyg som används för att säkerhetskopiera, ta bort, tillämpa och återskapa symmetriska nycklar via kommandoraden.

10. Lista de olika typerna av datakällor som stöds i SSRS?

Svar:
SSRS stöder många datakällor, nedan är listan med datakällor i SSRS:

 • Orakel
 • XML
 • ODBC
 • OLE DB
 • SAP BW
 • Teradata
 • Microsoft SQL-server
 • Hyperion
 • Rapportservermodell
 • Microsoft SharePoint-lista
 • Microsoft Azure SQL DB

Rekommenderade artiklar

Detta har varit en guide till Lista över SSRS-intervjufrågor och svar så att kandidaten enkelt kan slå samman dessa SSRS-intervjuerfrågor. den här artikeln innehåller alla toppuppsättningar av SSRS-intervjufrågor. Du kan också titta på följande artiklar för att lära dig mer-

 1. Viktiga fördelar med SQL Server-databashanteringsverktyg
 2. Azure Paas vs Iaas
 3. XML-intervjufrågor
 4. Karriärer i SQL Server
 5. Tableau intervjufrågor du måste veta
 6. SSAS intervjufrågor och svar
 7. PowerShell vs Bash: Funktioner