Formel för marknad till bokförhållande (innehållsförteckning)

 • Formel för marknad för bokförhållande
 • Exempel på formel mellan marknad och bokförhållande (med Excel-mall)
 • Kalkylator för marknadsföringsförhållande

Formel för marknad för bokförhållande

Marknadsvärde är det totala värdet på de utestående aktierna på marknaden. Med andra ord är det marknadsvärde för ett visst företag vid en viss tidpunkt. Det kan beräknas som:

Marknadsvärde = Pris per aktie * Totala andelar utestående

Å andra sidan är bokfört värde värdet enligt bokföringen för ett visst företag. Det kan förstås som aktieägarens eget kapital eller ett företags totala tillgångar minus totala skulder, immateriella tillgångar och föredraget aktiekapital. Därför kan det beräknas enligt nedan:

Bokfört värde = Summa tillgångar - ackumulerade avskrivningar - föredraget aktiekapital - totala skulder

Eller,

Bokfört värde = Totala aktieägarfonder - föredraget aktiekapital

Därför finns det två formler för beräkningen av bokföringsvärdet Market to Book.

Market to Book Value = Market Capitalization / Book Value

Eller,

Market to Book Value = Price Per Share / Book Value Per Share

Exempel på formel mellan marknad och bokförhållande (med Excel-mall)

Låt oss ta ett exempel för att förstå beräkningen av marknads- och bokförhållandet på ett bättre sätt.

Du kan ladda ner denna mall till marknadsförhållande här - Mall för marknad till bokförhållande

Formel för marknad till bokförhållande - exempel # 1

Se nedan ett generellt exempel på ett företag och beräkna förhållandet Market to Book Value.

Marknadsvärde beräknas med hjälp av formeln nedan

Marknadsvärde = Pris per aktie * Totala andelar utestående

 • Marknadsvärde = $ 14 * 30000
 • Marknadsvärde = 420 000 dollar

Nettobokvärde beräknas med hjälp av formeln nedan

Netto bokfört värde = Summa tillgångar - Summa skulder

 • Nettobokvärde = $ 430 000 - $ 260 000
 • Nettobokvärde = 170 000 dollar

Marknad till bokförhållande beräknas med hjälp av formeln nedan

Marknad till bokförhållande = Marknadsvärde / bokfört värde

 • Förhållande mellan marknad och bokning = 420 000 dollar / 170 000 dollar
 • Marknad till bokförhållande = 2, 47

Formel för marknad till bokförhållande - exempel # 2

Beräkna värde mellan marknad och bokföring utifrån följande information.

Marknad till bokförhållande beräknas med hjälp av formeln nedan

Marknad till bokförhållande = Pris per aktie / bokfört värde per aktie

För mars 2017

 • Marknad till bokförhållande = 236, 36 / 96, 87
 • Marknad till bokförhållande = 2, 44

För mars 2016

 • Marknad till bokförhållande = 217, 83 / 88, 19
 • Marknad till bokförhållande = 2, 47

Ett lägre pris / bokföringsförhållande är användbart för investerare att välja ett aktie eller ett företag att investera i. En lägre kvot indikerar vad företaget värderas lägre än jämfört med 2017. Från 2016 till 2017 har företaget lockat fler investerare för vilket priset per aktie ses att öka.

En högre aktiekurs tillsammans med ett reducerat eller lägre tillgångsvärde ger faktiskt högre avkastning på tillgångarna. Det beror på att en tillväxtmöjlighet eller goda nyheter för företaget förutses av marknaden och drar upp aktiekursen.

Formel för marknad till bokförhållande - exempel # 3

Beräkna förhållandet Market to Book Value utifrån följande information.

Metod nr 1

Marknad till bokförhållande beräknas med hjälp av formeln nedan

Marknad till bokförhållande = Pris per aktie / bokfört värde per aktie

 • Marknad till bokförhållande = 173, 78 / 24, 925
 • Marknad till bokförhållande = 6, 97

Metod # 2

Bokfört värde beräknas med hjälp av formeln nedan

Bokfört värde = Totalt eget kapital - föredraget lager

 • Bokfört värde = 117892000000 - 0
 • Bokfört värde = 117892000000

Marknad till bokförhållande beräknas med hjälp av formeln nedan

Marknad till bokförhållande = Marknadsvärde / bokfört värde

 • Marknad till bokförhållande = 821979400000/117892000000
 • Marknad till bokförhållande = 6, 97

De två sätten att beräkna samma kvot beskrivs ovan med hjälp av exemplet från företaget Apple Inc. Den första metoden visar per aktiedata och därmed kan vi beräkna priset till bokförhållandet. Den andra metoden är när vi inte anländer eller använder per aktieposter, och därför använder vi marknadsvärde från och med den 31 december 2018 och det totala bokförda värdet som är det totala aktieägarnas kapital minus föredraget kapital.

Förklaring

Förhållandet mellan marknad och bokfört värde beräknas genom att dela det aktuella marknadspriset per aktie med det bokförda värdet per aktie enligt det senaste kvartalet för företaget.

Detta förhållande används av investerare och andra intressenter för att förstå hur företaget presterar eller marknadens uppfattning om företaget och särskilt aktien. Det används för att ange hur mycket eget kapital investerarna betalar för varje värde i nettotillgångar. Det är helt enkelt det belopp som en aktieägare är skyldig att få om företaget går till likvidation.

Relevans och användningar av formel för marknadsföringsförhållanden

En lägre marknad till bokfört värde jämfört med kamrater eller dess egna tidigare perioder indikerar att aktien är undervärderad. Detta är ett bra tecken där det kan locka fler och fler tillväxtmöjligheter. Ett högre marknad till bokfört värde indikerar övervärdering av aktien. Det innebär att investerarna förväntar sig att ledningen ska skapa mer värde från den totala uppsättningen tillgångar.

Detta förhållande föredras av många investerare eftersom det ger en relativt stabil parameter som kan jämföras med marknadspriset på en aktie. Mängden och användningen varierar från bransch till bransch. Branscher som kräver mer infrastrukturkapital handlar mestadels med lägre andelar. Men precis som de flesta av de andra företagsförhållandena ger Market to Book Value inte någon information om företagets förmåga att generera vinst eller andra fördelar för sina investerare och andra intressenter.

Kalkylator för marknadsföringsförhållande

Du kan använda följande marknad för att boka kalkylator

Marknadsvärde
Bokfört värde
Marknad till bokfört värde

Marknad till bokfört värde =
Marknadsvärde =
Bokfört värde
0 = 0
0

Rekommenderade artiklar

Detta har varit en guide till formeln Market to Book Ratio. Här diskuterar vi hur man beräknar marknad till bokförhållande tillsammans med praktiska exempel. Vi erbjuder också en Market to Book Ratio-kalkylator med nedladdningsbar Excel-mall. Du kan också titta på följande artiklar för att lära dig mer -

 1. Guide till formel för realiserbart värde
 2. Exempel på formel för täckningsgrad för skuldtjänster
 3. Kalkylator för kapitalanställd formel
 4. Hur man beräknar priselasticitet?
 5. Kalkylator för ackumulerad avskrivningsformel
 6. Aktier utestående formel
 7. Avskrivningsformel | Exempel med Excel-mall