Ikoner i Power BI Desktop

Vi har alla använt villkorlig formatering i MS Excel och använts för alternativet där vi behöver ändra färgen på valfritt cellområde eller infoga pilar eller ikoner enligt deras trend. I Power BI har vi det alternativet med namnet Power BI-ikonen. I Power BI har vi några uppsättningar ikoner som vi kan använda i våra data. Nedan är listan över ikoner som finns i Power BI.

För att tillämpa Ikon i Power BI först måste vi konvertera data i tabell- eller matrisdiagramtyp på rapportfliken. Och för att komma åt ikonen följer du nedanstående sökväg.

Visualisering -> Fält -> Värde -> Rullande pil -> Villkorlig formatering -> Ikoner

Ovanstående sökväg kommer att tillämpas om vi tillämpar detta i en vald matris eller tabell i fliken Rapport.

Hur använder jag ikonen på Power BI Desktop?

Som vi diskuterade fungerar Power BI-ikonen när vi konverterar våra data till tabell eller matris. Innan vi går vidare först behöver vi data som vi kommer att använda för Power BI-ikonen. Så du kan ladda ner Excel-arbetsboken från länken nedan som används för detta exempel.

Du kan ladda ner denna Power BI-ikon Excel-mall här - Power BI-ikonen Excel-mall

Nedan visas data i ett excel-ark som har cirka 1000 rader. Som vi kan se uppgifterna visar försäljningen elektronisk produkt Mobile, Laptop, Tablet och Desktop.

 • Nu kommer vi att ladda upp dessa data till Power BI. För detta klickar du på alternativet Hämta data tillgängligt under hemsidan.

 • Välj vilken databasfil vi vill ansluta till Power BI. Här finns våra data i Excel-fil. Klicka sedan på Anslut för att gå vidare.

 • Power BI kommer att be oss att bläddra i filplatsen. Gör det och öppna sedan det.

Vi får navigeringsfönstret där excel-filen som vi har laddat upp kommer att ses. Välj nu det arknamn som vi vill ladda upp och klicka sedan på knappen Ladda .

Det tar några ögonblick att slutföra aktiviteten och våra data kommer att laddas upp i Power BI.

 • Nu konverterar vi våra uppladdade data till Matrix eller Tabell. Låt oss välja matrisdiagramtyp från avsnittet Visualisering.

 • Här kan vi skapa vårt matrisdiagram baserat på månads- eller produkttyper. Nu kommer vi att lägga produkttypen i rader och kvantitet i fältet Värden .

 • Enligt ovanstående fältval kommer våra data att se ut som visas nedan, där vi kan se varje produkt med sina sålda mängder.

Vi känner alla till den villkorade formateringen som vi gör i Excel. Även här kommer vi att tillämpa reglerna för villkorlig formatering för ovanstående Matrix-diagram.

 • Om såld mängd är större än lika med 9000 men mindre än 9200, bör färgen vara röd .
 • Om såld mängd är större än lika med 9200 men mindre än 9800, bör färgen vara gul .
 • Om såld mängd är större än 9800, bör färgen vara grön .

För att göra detta kommer vi att välja det skapade matrisdiagrammet och från visualiseringsavsnittet, klicka på rullgardinspilen som visas nedan.

 • Och från alternativet Villkorlig formatering väljer du ikoner som visas nedan.

 • Nu enligt ovan definierade regler skapar vi samma här i fönstret Ikon för formatering. Välj det baserade fältet först. Här kommer vårt baserade fält att vara Kvantitet som vi vill färglägga.

 • Välj sedan ikonlayouten, hur du vill se det. Här kommer vi att välja Data Left . Det betyder att ikonen som vi kommer att välja ytterligare kommer att visas på vänster sida av data.

Vi kan välja valfri typ av färgikon för att visa värdet. Här har vi valt standardfärgen som visas nedan.

Och i det sista steget kommer vi att lägga till alla de definierade villkoren ovan, här i ikonerna som visas nedan.

 • Kvantitet> = 9000 men <9200
 • Kvantitet> = 9200 Men <9800
 • Kvantitet> = 9800 men <10000

När det väl är gjort klickar du sedan på Ok.

Nu kommer vi att märka att ikontecknen kommer att synas till vänster om data för varje produkttyp i matrisen nedan.

Så det är så vi kan använda ikonen i Power BI precis som att göra villkorlig formatering.

OBS: Power BI Icon-filen kan också laddas ner från länken nedan och den slutliga utgången kan ses. Du kan ladda ner denna Power BI-ikonmall här - Power BI-ikonmall

Fördelar med Power BI-ikonen

 • När matrisen eller tabellen har skapats är det enkelt att applicera och skapa en ikon i det valda diagrammet.
 • Vi ändrar positionen för en definierad och skapad regel i ikonfönstret.
 • För den som har arbetat med villkorsformatering i MS Excel är det ganska enkelt att använda Ikon i Power BI.

Saker att komma ihåg

 • Det finns ingen gräns för att definiera regler i ikonen. Vi kan skapa valfritt antal regler i Power BI-ikonen.
 • I Ikonlayouten rekommenderas att du använder alternativet Vänster om data, så att det blir lätt för tittarna att skilja mellan värde och ikon och deras relation mellan varandra.
 • En ikon kan bara implementeras i tabell- och matris-visualisering i Power BI. Om det inte finns något sådant diagram måste vi konvertera data i önskat format.

Rekommenderade artiklar

Detta är en guide till Power BI-ikonen. Här diskuterar vi hur du använder skrivbordseffekt bi Ikonuppsättningar i Villkorlig formatering tillsammans med ett praktiskt exempel. Du kan också titta på följande artiklar för att lära dig mer -

 1. Power BI-tutorial för nybörjare
 2. Hur använder man DAX-formel i Power BI?
 3. Skillnaden mellan Power BI Dashboard vs Report
 4. Hur använder jag ikonuppsättningar i Excel?
 5. Hur använder jag DAX-funktionen i Power BI?
 6. Power BI IF-uttalande
 7. Hur använder jag filter DAX-funktion i Power BI?
 8. Skapa provpanel i Power BI

Kategori: