Excel Power View (innehållsförteckning)

  • Vad är Excel Power View?
  • Hur aktiverar du Power View under Microsoft Excel?

Vad är Excel Power View?

Power View är ett visualiseringsverktyg som finns i Excel med hjälp av vilket du kan skapa visuellt tilltalande grafer och diagram, egna instrumentpaneler för hantering samt rapporter som kan skickas dagligen, varje vecka, varje månad. Detta verktyg betraktas som ett rapporteringsverktyg under Microsoft Excel 2013 och är tillgängligt för alla senaste versioner inklusive Office 365. När vi tänker på Microsoft Excel tänker vi på olika verktyg som formler som gör livet enklare för en analytiker, PivotTables som kan låta användaren analysera data spridda över ett stort antal kolumner och rader, Analytisk verktygspaket som nästan täcker alla viktiga statistiska förutsägelsemetoder för prognos, grafbibliotek som är så räckvidd som alla andra programmeringsspråk kan ge, PowerPivot som låter dig att ta data från olika andra källor och faktiskt arbeta med det under excel. I den här artikeln ska vi studera samma verktyg, nämligen Power View.

Hur aktiverar du Power View under Microsoft Excel?

För att aktivera Power View-verktyget för interaktiva rapporter och instrumentpaneler måste du först aktivera det under excel. Följ stegen nedan:

Steg 1: Navigera till Arkiv-menyn och välj Alternativ genom att klicka på den.

Steg 2: Ett nytt fönster med namnet Excel-alternativ dyker upp med olika alternativ. Klicka på alternativet Tillägg så att du kan komma åt alla tillgängliga tilläggsalternativ.

Steg 3: Inuti tillägg kan du se ett alternativ som heter Hantera: som har alla excel-tillägg som en dropdown. Välj COM-tillägg inuti Hantera: alternativet och klicka på Go-knappen.

Steg 4: Välj Microsoft Power View för Excel under listan med COM-tillägg och tryck på OK-alternativet.

Detta aktiverar Power View-alternativet i din Excel. Du kan komma åt samma under fliken Infoga. Vänligen hitta skärmdumpen nedan:

Exempel - Power View-användning i Excel

Anta att vi har försäljningsdata för olika kunder i olika länder. Vi skulle vilja ha en instrumentpanel baserad på dessa data under Power View. Följ stegen nedan:

Steg 1: Sätt först en tabell för dessa data i Excel. tryck på CTRL + T för att infoga tabellen under givna data och tryck på OK.

Din tabell ska se ut som den som visas på skärmdumpen nedan:

Steg 2: Navigera mot Infoga-fliken som finns i excel-bandet och klicka på Power View-alternativet placerat i slutet av listan.

Steg 3: Så snart du klickar på Power View-alternativet kommer den att ladda och generera en power view-rapport inom samma arbetsbok. Det kan ta lite tid att ladda Power View-layouten så ha lite tålamod. Du kommer att ha en Power View-rapport som visas på skärmdumpen nedan:

Denna rapportlayout har en tabell i huvudrapportmallen, filter utöver det och slutligen Power View-fältlistan samma som vi ser i PivotTables i det högra hörnet. Här kan vi skära och tärja rapportdata med hjälp av filter eller Power View Field list.

Steg 4: Klicka på tabell1 i rullgardinsmenyn i Power View-fälten och välj land respektive marginalkolumner. Du kan se ∑-tecknet för kolumnerna Antal, Försäljning och marginal. Det är där eftersom det är de kolumner som har numeriska data i sig och kan ha en summering.

Du kan se en ny layout skapas under samma Power View-rapport.

Steg 5: Nu lägger vi till en graf för den här landsvisa informationen. Navigera till fliken Design som visas längst upp i bandet och du kan se olika designalternativ under Power View Report-ark. En av dessa är Switch Visualization. Med det här alternativet kan du lägga till diagram under Power View-rapporten.

Steg 6: Klicka på rullgardinsmenyn Övrigt diagram och välj alternativ för cirkeldiagram som låter dig infoga cirkeldiagram för landsvisa data.

Ditt diagram ska se ut som det som visas nedan:

Steg 7: Välj nu kundkolumnen, Försäljning och marginal som data.

Steg 8: Navigera till fliken Design igen och välj den här gången alternativet Clustered Bar under rullgardinsmenyn i menyn Switch Visualization.

Det här alternativet gör att du kan visualisera försäljningen och marginalen för alla kunder i ett enda diagram. Se skärmdumpen nedan:

Du har en bläddringsfält för att bläddra ner till sista kunden. Kan också sortera kartdata efter kund, försäljning eller marginal. Denna graf gör det möjligt för oss att kontrollera vad som är de viktigaste kunderna för oss både vad gäller försäljning och marginalbelopp.

Steg 9: Följ emellertid liknande steg, den här gången kör vi diagramalternativet för kund och kvantitet. Välj de två kolumnerna under Power View-fälten.

Steg 10: Följ samma procedur som i steg 8 för att se stapeldiagrammet för såld kundkvantitet. Grafen ska se ut som den i skärmdumpen nedan:

Denna graf gör det möjligt för oss att visualisera vilka kunder vi har sålt de flesta av varukvantiteterna till.

Steg 11: Vår rapport är nu klar. Lägg till titeln i denna rapport som " Försäljning jämförelse med olika parametrar ".

Den slutliga layouten av vår Power View-rapport ser ut på skärmdumpen nedan:

Det här är från den här artikeln. Låt oss packa upp saker med några punkter som kommer att komma ihåg:

Saker att komma ihåg om Power View i Excel

  • Det är obligatoriskt att rengöra uppgifterna innan du sätter in Power View på samma. Inga tomma mellanrum mellan celler, inga tomma celler etc. bör kontrolleras långt innan.
  • Du kan också exportera Power View-instrumentpaneler och rapporter till olika format som PDF.
  • Power View inaktiveras av Microsoft på grund av licensändamål. Därför måste du kontrollera för vissa licensparametrar när du ska starta och använda den för första gången. Instruktionerna ligger utanför denna artikel.
  • Om du har laddat ner kalkylbladet och inte kan se Power View-rapporten skapad, är det möjliga felet att du inte har Microsoft Silverlight förinstallerat i ditt system.

Rekommenderade artiklar

Detta är en guide till Power View i Excel. Här diskuterar vi hur du använder Power View i Excel el tillsammans med praktiska exempel och nedladdningsbar Excel-mall. Du kan också gå igenom våra andra föreslagna artiklar -

  1. Excel-sökfunktion med exempel
  2. Vad är PowerPivot i Excel?
  3. Tips om hur man summerar tid i Excel
  4. Handledning om räknatecken i Excel

Kategori: