Väsentliga ledarskapsfärdigheter - Från hotshot miljarder dollar företag till din närhet "kirana" butiker, resonans skicklighet resonerar i alla aspekter av verksamheten. Och inte bara affärer, god ledning återspeglas i varje väg i livet. Det förnekar inte att chefer är ryggraden i något system överhuvudtaget. Du kan också vara chef på individnivå. Men har du vad som krävs för att bli en bra chef? Låt oss ta reda på!

Världen har bevittnat enorma förändringar med tillkomsten av teknik. Nu eftersom världen tekniskt har förvandlats till en global by beror allt företag i världen på internet och när vi pratar om de nuvarande framstegen inom teknisk värld är det relevant att nämna att dessa framsteg har lett till en betydande konkurrens mellan olika affärsinstitutioner. Därför skulle det kräva riktigt effektiv och smart förvaltningskompetenslista för alla företag att hitta bättre möjligheter på marknaden, överleva konkurrensen och utvecklas framgångsrikt.

Den förvaltande kroppen bör ha vissa färdigheter som gör att de skiljer sig från de andra. Listan över ledaregenskaper bör vara sådan som hjälper företaget att uppnå sina mål och nå nya höjder samtidigt som man tänker på förväntningarna från olika organisationer och publik som företaget tjänar till. Det finns olika ledarförmågor lista inklusive tekniska, mänskliga och konceptuella färdigheter. Man måste behärska alla dessa färdigheter för att uppnå en status som har stora ledaregenskaper.

Termen "management" är verkligen ett brett koncept som består av en mångfald av tankar och handlingar. Du kanske är exceptionellt begåvad, till och med ett underbarn, men det är ingen garanti för framgång om du inte lär dig att bli en bra chef. Och den mest unika dimensionen till denna färdighet är att dess närvaro kanske inte är iögonfallande, men dess frånvaro echo huvudsakligen överallt. Effektiva chefer praktiserar konsten att balansera så att alla idéer blir betydande och alla handlingar får mening.

Så det är ett tufft jobb, eller hur? Inte alls! Här är tio mest lista över förvaltningsförmågor som man måste ha för att bli en framgångsrik chef:

Lista över ledningsfärdigheter

 1. Sense of Object and Direction

Det finns en mycket enkel fråga som varje chef måste fundera över: Om du själv har en tvetydighet om uppgiften, hur kan du effektivt förmedla det till dina kollegor? För att vara effektiv måste en individ definiera objektet och dess omfattning tydligt. Det är viktigt att både kortsiktiga och långsiktiga mål tänks på och strategier utformas för att luta dem. Gruppens samtycke och tydlig kommunikation är också av största vikt vid målsättningen.

När destinationen är inställd, är den verkliga affären att hålla resan vid liv. Du måste se till att din grupp alltid lutar mot det uppsatta målet. Att slå samman gruppobjekt med personligt objekt kan vara ett oklanderligt verktyg för att säkerställa detta. Om chefen gör vägen tydlig kommer sammanhållning och samarbete definitivt att följa.

 1. Kommunikation och interpersonella färdigheter

Som nämnts i föregående punkt är tydlighet i kommunikationen utan tvekan nyckeln till framgång. Målet, tillsammans med en exakt uppräkning av möjliga alternativa handlingsförfaranden, bör överföras till gruppen. Det är värt att notera att det alltid är fördelaktigt att följa ett direkt och fritt flöde av kommunikation över hela organisationen. Detta garanterar att det avsedda meddelandet levereras på sitt mest effektiva sätt utan förändringar och störningar.

Dessutom måste eventuella oro och riskmöjligheter pratar med gruppen för att uppstå i enighet, så att positiva relationer byggs upp bland människor.

 1. Emotionell intelligens

För varje människa är emotionell stabilitet och IQ avgörande, men för en chef eskalerar insatserna långt bortom! Känslomässig IQ betyder i princip din förmåga att hantera situationer själv. Det inkluderar aspekter som självmedvetenhet, relationhantering och stresshantering, för att nämna några. Att ha och resonera en stark självkänsla visar automatiskt din inre styrka för att ställa in situationer raka. Oavsett hur kompetent du är, om du till exempel fortsätter att gå sönder på jobbet på grund av en ny kärleksförlust, kan folk sluta titta upp till dig för mentorskap och beslutsfattande. Så du måste alltid hålla dina känslor på avstånd i en professionell miljö och inte låta dem fördunma din åsikt.

 1. Beslutsfattande

Valet av känsla är det som driver skillnaden mellan ett bra beslut och ett dåligt beslut. Bra beslutsfattande kräver förmågan att välja rationellt, särskilt i en krissituation. Det optimala beslutet är det som ger maximalt arbete till minimal kostnad. När det finns lika effektiva alternativa handlingsplaner, skräddarsy din egen PFA-modell och implementera den:

 • Prioritet : Väg dina prioriteringar noggrant enligt tidsbegränsning
 • Genomförbarhet : Se till att den valda handlingsplanen är genomförbar och genomförbar på både kort och lång sikt
 • Analys : Att nå en slutsats tillsammans med den berörda gruppen hjälper alltid till bättre beslutsfattande. Kritiskt tänkande och kostnads-nyttoanalys kan spara dagen var som helst och när som helst!

  Rekommenderade kurser

  • Agile och Scrum utbildningskurser
  • Affärsanalys med R-kurs
  • Komplett Business Case Writing Training
 1. Ledarskapsförmåga

Mark Yamell sade med rätta - ”En ledare är någon som visar vad som är möjligt.”

För att utmärka ledningen måste du sträva efter att vara en bra ledare. Ledarskap finns i alla former och former; det är inte begränsat till bara muntlig mentorskap, utan borde också reflekteras genom dina handlingar. En bra ledare bör ge exempel för sina kamrater. Till exempel, om ledaren är disciplinerad och punktlig, skulle samma vana återspeglas i de människor som han inspirerar. Dessutom är en tydlig och holistisk långsiktig vision utöver ödmjukhet och samarbete av yttersta vikt för att få människor att se upp till dig som sin naturliga tränare.

 1. Motiverande incitament

I ett rutinmässigt arbete kan monotoni sejla, vilket kan leda till den allvarliga synden i en chefs strävan: Förlust i arbetskraftsproduktivitet. Således blir det nödvändigt för en chef att vara en bra tränare för sitt team för att hålla det engagerat och drivet. Men vilka är de bästa verktygen för motivation? Tja, belöningar och erkännande, både ekonomiska och icke-finansiella räknas mycket. Om den överordnade ger vägledning på en personlig nivå kommer den totala motivationsnivån att vara hög. Det är ett måste för att ge förtroende för teamet om organisationens mål. Motivation hjälper i princip att luta anställdas personliga mål med organisatoriska mål. En positiv energi håller teamets entusiasmnivå hög och hjälper till att leverera kvalitet.

 1. Risktagande

Det är onödigt att säga att någon konkurrensmiljö kräver att man observerar en viss risknivå i väntan på större avkastning, eller hur? Förmågan att fatta ett välberäknat beslut är vad som skiljer en bra chef från en bra. En risk kan vara både monetär, dvs. direkt påverka intäkter, försäljning eller vinst, och icke-monetär, dvs. påverka goodwill, kundrelationer etc.

Till exempel innebär ett val mellan expansion (lägg till samma produktlinje) och diversifiering (introduktion av ny produktlinje) ett risk-avkastningsförhållande, och du måste använda dina resurser för att nöja dig med det mest effektiva alternativet som återspeglar mer avkastning över risker . En chef bör vara tillräckligt vågad att anta och motverka framtida händelser.

 1. Dynamism

Det hårda loppet för att bli det bästa har börjat på alla arenor. I denna rasande konkurrens förändras industriernas ansikte snabbt. Globaliseringen, tillkomsten av sociala medier och snabb teknisk uppgradering har krävt en fullständig återuppbyggnad av attityden och strategin i alla organisationer. Så att lära sig nya färdigheter och anta ganska innovativa och vilda lösningar borde vara ditt nya ledningsmantra. Och som de säger, delning är omtänksam. Du måste också tillhandahålla utbildning och nödvändig vägledning till ditt team för att uppgradera sina kunskaper och kunskapsuppsättningar för att göra dem mer proaktiva och produktiva. Och den stora delen är att genom att göra det ger anställda en känsla av empowerment och därmed förbättra motivation!

 1. Genomskinlighet

Det mest grundläggande steget i stegen för ledningsframgång är att vara transparent med ditt team. Du måste dela allt som direkt eller indirekt berör dina lagkamrater och upprätthålla en gynnsam miljö för dialog och överläggning. Och transparens innebär inte bara de goda sakerna. Att öppet avslöja riskerna och dina egna farhågor leder alltid till banbrytande lösningar på även de tuffaste problemen. Men bristen på det kan leda till oklarhet och förvirring. Brist på öppenhet ger också rykten. Till exempel: Om en läkare på ett sjukhus delar det exakta förfarandet för en medicinsk operation utan att avslöja de risker och biverkningar som är inblandade, kan det visa sig vara oerhört skadligt på lång sikt.

 1. Feedback och tacksamhet för listan över ledningsfärdigheter

En individ eller en grupp individer är essensen för att ledningsåtgärder ska äga rum, varför deras betydelse inte kan underskattas. Därför bildar teamengagemang kärnan i en lista över stora ledaregenskaper inom ledningen. Du bör utveckla ett internt system för regelbunden återkoppling, där du måste erbjuda din åsikt, förslag och utvärdering till underordnade. Feedback fungerar som ett fantastiskt motiv för motiv och förbättrar deras totala prestanda. Det är också viktigt att respektera ditt team och varje medlems åsikter. Det här går långt i att visa din personliga känsla av blygsamhet och tacksamhet, och räknas mycket för interpersonella relationer.

Bildkälla: pixabay.com

Den väsentliga listan över ledaregenskaper skulle innehålla lämplig teknisk utbildning i fältet och viss arbetslivserfarenhet, den skulle också innehålla tillräckligt med kunskap om ämnet och praktiska syften. Det måste finnas vissa opersonliga färdigheter där man i en chef förväntas få förtroende hos de anställda för att skapa en god arbetsklimat och arbetskultur.

Effektiv kommunikationsförmåga är ett måste för ledande personal för att det säkerställer ett korrekt informationsflöde inom och utanför företaget och det hjälper till att öka företagets ekonomi och status. Chefen bör effektivt leda teamet av arbetare och förbättra deras kapacitet och effektivisera sina uppgifter för att säkerställa produktivitet.

De motiverande färdigheterna är också en välsignelse för ett företag. Det viktigaste av alla är de konceptuella färdigheterna. En sammanhängande användning av kunskap, förmågan att analysera och strategisera, få goda resultat och lösa olika problem tekniskt och intelligent bidrar till att uppnå de högre målen. Sammantaget bildar chefen ryggraden i en organisation för framgången för ett företag beror på hur väl ledningen är.

Rekommenderade artiklar

Här är några artiklar som hjälper dig att få mer detaljerad information om ledningsförmågor, så bara gå igenom länken.

 1. Hur man bygger analytiska färdigheter för ledningsnivå
 2. Toppledande nyckelfärdigheter för att bli en framgångsrik chef
 3. Topp 10 viktiga funktioner i företagsförvaltning
 4. Vilka är fördelarna med C # Array vs List
 5. Vad är bra analytiska färdigheter för ledningsnivå