Introduktion till mönster i Python

På pythonspråket kan vi skapa mönstren med hjälp av For Loops. Här kan vi manipulera dem för öglor och med det kan vi skriva ut påståendet för att ha ett unikt mönster som stjärnor, siffror och teckenmönster. Vi kan använda vilken som helst av de pythonkompilatorer som finns tillgängliga på marknaden för att köra program.

Typer av mönster och exempel

Låt oss först försöka skapa de mest intressanta, stjärnmönstren. Vi kan använda två för öglor; den yttre för slingan kan användas för att ta hand om ett antal rader medan den inre för slingan kan användas för att ta hand om antalet kolumner.

Typ 1. Stjärnmönster

Program för att skriva ut pyramidmönster av stjärnor.

Exempel 1

I det här exemplet kommer vi att skriva ut en enda stjärna i den första raden, 2 stjärnor i den andra raden och kommer att fortsätta göra detta på liknande sätt tills vi når rad nummer fem.

Koda
#Python Program for printing pyramid pattern using stars
for i in range ( 0, 5 ):
for j in range ( 0, i+1 ):
print ( "* ", end="" )
print()

Produktion:

Obs: Slutparametern i python används för att avsluta ett utskriftsmeddelande med valfri karaktär eller sträng med slutparametern.

Exempel 2

Låt oss nu försöka rotera ovanstående pyramid med 180 grader så att vi kan få en annan stil för stjärnmönstret . I det här exemplet har vi börjat skriva ut stjärnor på samma sätt men från höger eller helt sista kolumnen från vänster eller från den allra första kolumnen från höger sida eller från den 0: e raden och den 4: e kolumnen eller från den 1: a raden och 5: e kolumnen.

Koda
#Python Program for printing pyramid pattern using stars
a = 8
for i in range(0, 5):
for j in range(0, a):
print(end=" ")
a = a - 2
for j in range(0, i+1):
print("* ", end="")
print()

Produktion:

Exempel 3

Låt oss nu se hur vi kan skriva ut en triangel med stjärnor:
I detta program kommer vi också att be om intervallet som bestämmer höjden t som denna triangel kan utökas. Här kör vi 3 för slingor varav den första för slingan är för looping av kolumnen och de andra 2 för slingor (subslingorna) för looping av raden.

Koda

# Python Program to print a Triangle
# Ask the Range of the triangle
num = int(input("Enter the range: \t "))
# i loop for range(height) of the triangle
# first j loop for printing space ' '
# second j loop for printing stars '*'
for i in range(num):
for j in range((num - i) - 1):
print(end=" ")
for j in range(i + 1):
print("*", end=" ")
print()

Produktion:

Exempel 4

Låt oss nu se ytterligare ett program, varefter vi kommer att avveckla stjärnmönsterillustrationen. Det är en liten skillnad mellan ovanstående program och det andra, dvs b), här försöker vi skriva ut enstjärna i den första raden, sedan 3 stjärnor i den andra raden, 5 i tredje och så vidare, så vi ökar “L” räknar med 2 i slutet av sekunden för slingan.

Koda

# Python Pyramid pattern using a star pattern
k = 16
l = 1
for i in range(0, 5):
for j in range(0, k):
print(end=" ")
k = k - 4
for j in range(0, l):
print("* ", end="")
l = l + 2
print()

Produktion:

Typ 2. Numeriskt mönster

Nu kommer vi att diskutera några exempel på det numeriska mönstret.

Exempel 1

Vi kommer nu att försöka skriva ut ett pyramidmönster med siffror. Så det kommer att gå så: I den första raden ser du numret 1, och i den andra raden kommer att bestå av siffrorna 2 och 3, den tredje raden kommer att bestå av siffrorna 4, 5 och 6 och serien kommer att fortsätta så här .

Koda
# Python Numeric Pattern Example 1
k = 1
for i in range(0, 5):
for j in range(0, i+1):
print(k, end=" ")
k = k + 1
print(), /code>

Produktion:

Exempel 2

Låt oss nu försöka skriva ut pyramidmönstret på siffror i ännu en stil. Här kommer vi att försöka skriva ut nummer 1 i den första raden, nummer 1 och 2 i den andra raden, nummer 1, 2 och 3 i den tredje raden och det kommer att fortsätta så.

Koda
# Python Numeric Pattern Example 2
for i in range(0, 5) :
num = 1
for j in range(0, i+1):
print(num, end=" ")
num = num + 1
print()

Produktion:

Exempel 3

Här är ytterligare ett exempel på ett pythonprogram för att skriva ut siffror i formmönster. Här försöker vi avsluta raden med rutorna radnumret genom att använda två för öglor och öka värdet på den numb variabeln med 1 i den inre för slingan och öka värdet på variabeln inc med 2 för den yttre för loopen.

Koda

# Python Numeric Pattern Example 3
numb = 1
inc = 1
for i in range(0, 5):
for j in range(0, inc):
print(numb, end=" ")
numb = numb + 1
print()
inc = inc + 2

Produktion:

Det finns olika andra exempel och jag kommer att försöka presentera dem kort här.

Exempel 4

I det här programmet kommer vi att skriva ut siffrorna som kommer att vara desamma för ett givet radnummer och den föregående raden har ett värde mindre än det aktuella radnumret. Detta resultat kan uppnås genom att använda yttre och inre för slingor och köra den yttre slingan i intervallet 10 (tilldela ett värde) och den inre slingan går inom det specificerade området för yttre slingan.

Koda

# Python Numeric Pattern Example 4
for num in range(10):
for i in range(num):
print (num, end=" ") #printing the number
# We will use new line in order to display the pattern correctly
print("\n")

Produktion:

Exempel 5

I det här exemplet kommer vi att försöka se numret och därmed skriva ut det kolumnvis. Den första kolumnen kommer att börja med det angivna värdena som (1, 2, 3, 4 och 5), den andra kolumnen kommer att börja från rad nummer andra, den tredje kolumnen kommer att börja från rad nummer 3 och den kommer att fortsätta tills slingan ändar.

Koda

# Python Numeric Pattern Example 5
last_num = 6
for row in range(1, last_num):
for column in range(row, 0, -1):
print(column, end=' ')
print("")

Produktion:

Exempel 6

Det liknar det föregående programmet, men här tar vi rutorna med siffrorna.

Koda

# Python Numeric Pattern Example 6
last_num = 9
for i in range(1, last_num):
for j in range(-1+i, -1, -1):
print(format(2**j, "4d"), end=' ')
print("")

Produktion:

Exempel 7

Det liknar de tidigare programmen.

Koda

# Python Numeric Pattern Example 7last_num = 9
for i in range(1, last_num):
for i in range(0, i, 1):
print(format(2**i, "4d"), end=' ')
for i in range(-1+i, -1, -1):
print(format(2**i, "4d"), end=' ')
print("")

Produktion:

Exempel 8

Här kommer vi att försöka skriva ut numret i omvänd ordning i ett rätvinkelt triangelmönster.

Koda
# Python Numeric Pattern Example 8
stop = 2
start = 1
current_num = stopfor row in range(2, 6):
for col in range(start, stop):
current_num -= 1
print (current_num, end=' ')
print("")
start = stop
stop It is similar to the previous programrow
current_num = stop

Produktion:

Typ 3. Teckenmönster

Nu kommer vi att se några av exemplen på teckenmönstret.

Exempel 1

Här kommer vi att försöka visa pyramidmönstret för alfabet. ASCII-värdet på bokstaven A börjar på 65, vilket innebär att ASCII-värdet för versal Z kommer att vara 90. I det här exemplet konverterar vi det numeriska värdet 65 till versal A och följaktligen itererar det över loopen för att öka " värde ”-variabel.

Koda

# Python Character Pattern Example 1
value = 65
for i in range(0, 5):
for j in range(0, i+1):
ch = chr(value)
print(ch, end=" ")
value = value + 1
print()

Produktion:

Exempel 2

Här kommer vi att upprepa tecknet antalet gånger radnumret. Här är en enkel illustration av hur vi kan göra det.

Koda

# Python Character Pattern Example 2
value = 65
for i in range(0, 5):
for j in range(0, i+1):
ch = chr(value)
print(ch, end=" ")
value = value + 1
print()

Produktion:

Exempel 3

Detta kommer att likna exempel a) utom när vi avslutar radnumret med 2 fler värden än föregående rad. För att uppnå detta har vi inkluderat en annan variabel som kallas "inc" och vi ökar den med 2 i den yttre för loopen.

Koda

# Python Character Pattern Example 3
value patterns of stars 65
inc = 1
for i in range(0, 5):
for j in range(0, inc):
ch = chr(value)
print(ch, end=" ")
value = value + 1
inc = inc + 2
print()

Produktion:

Exempel 4

Detta exempel liknar a) men här roterade vi mönstret 180 grader.

Koda

# Python Character Pattern Example 4
decrement = 8
counter = 64
value = 65
for i in range(0, 5):
for k in range(0, decrement):
print(end=" ")
for j in range(0, i+1):
counter = counter + 1
value = counter
temp = value
for j in range(0, i+1):
ch = chr(value)
print(ch, end=" ")
value = value - 1
value = temp
decrement = decrement - 2
print()

Produktion:

Nu som ni har sett dessa många exempel, låt oss försöka dra några intressanta mönster.

Exempel 5

I det här programmet kommer vi att försöka skriva ut det fyrkantiga mönstret med valfritt värde (det kan vara numeriskt, tecken etc.) Så här ser det ut.

Koda

# Python Program to Print Square Star Pattern
square_side = int(input("Please enter the square dimension : "))
print("Square Pattern")
for i in range(square_side):
for i in range(square_side):print("$", end = ' ')
print()

Produktion:

Exempel 6

Vi har ett mycket liknande exempel, men vi har ersatt $ med * för att komma med något liknande nedan

Koda

# Python Program to Print Square Star Pattern
square_side = int(input("Please Enter dimension of square : "))
print("Star Square Pattern")
for i in range(square_side):
for i in range(square_side):
print('*', end = ' ')
print()

Produktion:

Slutsats - Mönster i Python

I den här artikeln har vi sett flera exempel på utskriftsmönster med användning av python som inkluderade stjärnmönstret, det numeriska mönstret och teckenmönstret. Vi har också gett en kort förklaring av vad programmet skapas för att göra och arbetet bakom det. När dessa har förstått och sammanställts i din egen pythonmiljö, bör man känna sig lätt med problem med att skapa mönster i python. Vår artikel har täckt ett brett spektrum av exempel.

Rekommenderade artiklar

Detta har varit en guide till Mönster i Python. Här har vi diskuterat 3 olika typer av mönster i python med dess exempel och utgångar. du kan också gå igenom våra föreslagna artiklar för att lära dig mer-

  1. Vad är Python
  2. Introduktion till Python
  3. Python-operatörer
  4. Stjärnamönster i Java
  5. Loops in Python (exempel)
  6. Mönster i C #

Kategori: